آدرس خوابگاه ها

فلوچارت

روند صدور مجوز سراهای دانشجویی خودگردان 

خوابگاه های خودگردان

ردیف

نام خوابگاه

نام مدیر

نوع خوابگاه

ظرفیت

آدرس

تلفن

1

کوثر

خانم ولائی

دخترانه

90

رشت چهارراه میکائیل رو به روی اداره برق کوچه استقامت

09111481442

3

ا لمیرا

خانم وخشوری

دخترانه

22

رشت - بلوارشهیدبهشتی خ  شهید فکوری ساختمان امیر پلاک 1/39

09113379655

4

فاطيما

خانم مهديزاده

دخترانه

25

رشت – فلکه گاز به سمت بلوار لاکان روبروی مسجد امیرالمومنین انتهای پارک جنب ساختمان نمونه پلاک 49

09394037251-33471992

5

فاطیما

خانم مهدیزاده

دخترانه

28

رشت بلوار حافظ ابتدای خیابان ندیمی کوچه نسترن پلاک 5

09394037251

6

مانا

خانم پرندوش

دخترانه

48

رشت -بلوار امام خمینی خ پاستور پشت بانك توسعه درب چهارم

09111372614

7

مروارید شعبه 1

خانم محسنی

دخترانه

33

رشت – خیابان آزادگان کوچه حاتم کوچه پنجم پلاک 4

09112376477-33362518

8

مروارید شعبه2

خانم محسنی

دخترانه

40

رشت/بلوار لاکان روبه روی اداره گاز کوچه پورابوالفضل پلاک 18

09112376477

9

مهستان شعبه 1

خانم نجم

دخترانه

30

رشت- میدان مصلی(فلکه توشیبا) ایستگاه تاکسی سنگر جنب منبع آب توشیبا

09113456586-32607758

10

مهستان شعبه2

خانم نجم

دخترانه

25

رشت چهارراه میکائیل ابتدای خیابان مطهری سمت چپ داخل کوچه دکتر شعبانی پلاک 12

32324725-09352630806

11

نرگس شعبه 1

آقاي تقي دوست

دخترانه

140

رشت- بلوار لاكان نرسيده به دانشگاه آزاد ابتداي كوچه شهيدرجايي كوچه 55

33444073-33444072

12

نرگس شعبه 2

آقای جوادی

دخترانه

48

رشت-جاده لاکان پشت دانشگاه آزاد روبروی خوابگاه ریحانه

09915707437- 33426795

13

بهارنارنج شعبه 1

خانم پورحسن

دخترانه

60

رشت- بلوار شهید مدرس روبروی ایستگاه دانشگاه کوچه گلی پور روبروی ساختمان طوبی

33344672 -09112496752

14

بهارنارنج شعبه 2

خانم پورحسن

دخترانه

30

رشت میدان نیروی دریایی به طرف دادگاه انقلاب کوچه خبرنگار پلاک 1

09112496752-33346180

15

بهارنارنج شعبه 3

خانم پورحسن

دخترانه

32

رشت میدان فرهنگ ابتدای خیابان آزادگان روبه روی بانک کشاورزی جنب فروشگاه سپید رود داخل بن بست ساختمان سفید رنگ

09112496752

16

گلریز

خانم چراجی

دخترانه

60

رشت بلوار انصاری خیابان مهارت بن بست حافظ ساختمان آریا

09113373881

17

گلشن شعبه 1

آقای نبی پور

پسرانه

30

رودسر-واجارگاه خیابان خرمشهر

09113423076

18

گلشن شعبه 2

آقای نبی پور

پسرانه

40

گیلان -واجارگاه خیابان خرمشهر مدرسه شهید مهرآبادی

09113423076

19

شهید نظری زاده

آقای پورسید

پسرانه

30

گیلان -واجارگاه لزرجان مدرسه شهید پورمومن (خوابگاه شهید نظری زاده)

09114305837

20

قائم(عج)شعبه 1

آقاي لطيفي

پسرانه

30

رشت- ميدان مصلي جنب بانك قوامين طبقه فوقاني داروخانه دكتر توسلي

09113471621/ 33345175

21

قائم (عج)شعبه 2

آقای لطیفی

پسرانه

25

رشت –بلوار مدرس خیابان شهید محمد نژاد کوچه رجائی 2 پلاک 32

09113471621

22 سمیع آقای سمیع پسرانه  40  رشت- کمربندی شهید بهشتی شهرک قدس انتهای کوی اساتید کوچه امیر بین ساختمان آذر و کاج 09112305449