بستن
FA EN AR RU FR CHI

بخشنامه صندوق رفاه در مورد پرداخت اجاره بها

 

مصوبه چهل و پنجمین جلسه هیات امنا صندوق رفاه دانشجوئی        ۹۶/۹/۲۵

احتراما بدینوسیله مصوبه چهل و پنجمین جلسه هیات امنا صندوق رفاه دانشجوئی به شرح زیر می باشد:

  • دانشجویان در ابتدای هر نیمسال تحصیلی و قبل از ورود به خوابگاه ملزم به پرداخت اجاره بها هستند که در این صورت تا ۹۰ روز از ابتدای نیمسال تحصیلی مشمول ۱۰ درصد تخفیف می گردند.
  • پرداخت اجاره خوابگاه برای دانشجویان بدهکار از روز نود و یکم تا پایان نیم سال تحصیلی به صورت نقدی و بدون تخفیف محاسبه خواهد شد.

 ­(دانشجویان بدهکار بعد از پرداخت اجاره در این بازه زمانی حتما با مراجعه به کارشناسان اداره خوابگاه فیش واریزی خود را ارائه نمایند).

  • در صورت پرداخت نکردن اجاره بهای خوابگاه، از پایان نیم سال تحصیلی به بعد این دسته از دانشجویان مشمول جریمه دیر کرد طبق فرمول قانون محاسبه تاخیر در باز پرداخت خواهند شد و استفاده از خوابگاه در نیمسال بعد مشروط به تسویه بدهی اجاره بهای خوابگاه و اصل جریمه تاخیر می باشد.

( در این بازه زمانی نیز دانشجو باید پس از پرداخت اجاره خوابگاه حتما با مراجعه به کارشناسان اداره خوابگاه ها فیش واریزی خود را ارائه نماید).

  • دانشجویانی که بهر دلیل در نیمسال دوم قصد اقامت در خوابگاه را ندارند (انتقالی، انصراف از تحصیل، اخراجی، مهمان و فارغ التحصیل)، حداکثر تا شروع نیمسال دوم تحصیلی، تاریخ ۹۶/۱۱/۱۵ نسبت به انصراف از خوابگاه از طریق سامانه خدمات الکترونیک دانشجویی اقدام نموده و اتاق خود را تحویل و با مسئول خوابگاه تسویه حساب نمایند، شایان ذکر است در صورت عدم انصراف این دسته از دانشجویان از خوابگاه، بدهی اجاره خوابگاه برای برای ترم دوم نیز به حساب دانشجو در صندوق رفاه محاسبه و دانشجویان ملزم به پرداخت آن خواهند بود.

ضمنا" دانشجویان گرامی می توانند جهت پاسخ گویی به سوالات با شماره تلفن های ۸۰-۳۳۶۹۰۲۷۴-۰۱۳ داخلی ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۴ و ۲۰۳۴  اداره خوابگاه ها تماس حاصل فرمایند.

اداره خوابگاههای دانشجویی دانشگاه گیلان