معرفی اداره رفاه دانشجویی

 

صندوق رفاه دانشجویان

صندوق رفاه دانشجویان در سال ۱۳۵۳ با هدف اعطای وام و کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی و دانشجویان خارج از کشور آغاز به کار کرد. با انقلاب اسلامی ایران و تغییر سیاست‌های کلی کشور، صندوق رفاه دانشجویان نیز سیاست پرداخت وام تحصیلی را به منظور ایجاد زمینه مناسب جهت رشد استعدادها و کمک به وضع تحصیلی و معیشتی دانشجویان مستعد و کم بضاعت کشور و جهت تامین بخشی از هزینه های دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه ها و بازگشت سرمایه و استفاده مجدد از آن ، جایگزین سیاست پرداخت کمک هزینه دانشجویی نمود تا ضمن مساعدت به وضع تحصیلی و رفاهی دانشجویان در جهت اهداف ترسیم شده در قانون اساسی که همانا خود‌کفایی آموزش عالی کشور می‌باشد گام بردارد. بهره مندان از مزایای صندوق رفاه دانشجویان پس از فراغت از تحصیل با مراجعه به امور دانشجویی دانشگاه خود نسبت به بازپرداخت بدهی خود به صندوق برابر ضوابط و مقررات تعیین شده اقدام می نمایند.

اداره رفاه دانشجویی

این اداره تحت نظارت مستقیم مدیریت امور دانشجویی بوده و به عنوان پلی ارتباطی میان دانشجویان و صندوق رفاه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایفای وظیفه می نماید.

اهداف و شرح وظایف

صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ضمن پرداخت تسهیلاتی نظیر وام کمک هزینه تحصیلی، وام شهریه (دانشجویان نوبت دوم)، وام مسکن، ودیعه مسکن متاهلی، وام ضروری، وام ازدواج وام ویژه دکتری و … در قالب آیین‌نامه و مقررات خاص خود، اقدام به تامین بخشی از تجهیزات مورد نیاز خوابگاه‌ها و سلف‌سرویس ها و نیز پرداخت یارانه‌های گوناگون به دانشگاه می‌نماید تا بتواند بخشی از هزینه‌های سنگین حوزه خدمات دانشجویی را تامین نماید.

وظایف اداره رفاه پیگیری و ارسال گزارش آمار دانشجویان فعال دانشگاه به صندوق در هر نیم‌سال تحصیلی ، جذب و ابلاغ اعتبارات تخصیصی وام‌های دانشجویی ، ارتباط با شرکت‌های بیمه جهت بیمه حوادث نمودن کلیه دانشجویان دانشگاه، انعقاد قرارداد، ارسال اسامی، انجام امور مالی و پیگیری اخذ غرامت مربوط به دانشجویان حادثه‌دیده در طول هر ترم و همچنین  ثبت‌ نام از دانشجویان متقاضی وام‌های تحصیلی، مسکن، ودیعه مسکن ، ضروری ، تحصیلی ممتاز، ضروری ممتاز، موارد خاص، حج عمره، قهرمان ورزشی، مبتکر، کم بینا، نابینا و حوادث غیر مترقبه و وام ویژه دکتری.

اهم فعالیتهای اداره رفاه دانشجویی

تایید اطلاعات اولیه کلیه دانشجویان روزانه و شبانه جدیدالورود در سیستم جامع اتوماسیون صندوق رفاه جهت دریافت وام و خوابگاه

ثبت نام دانشجویان متقاضی وام (روزانه ـ شبانه) و دریافت فرم های تقاضا و مدارک لازم از دانشجویان و بررسی مدارک و ارسال اسامی دانشجویان واجد شرایط به صندوق رفاه و پیگیری جهت ارسال وام به حساب دانشجویان

ثبت اسناد و مدارک مربوط به دریافت وام و تسهیلات از جمله تعهد محضری، اجاره نامه و … در سیستم جامع اتوماسیون صندوق رفاه

اداره صندوق نصر دانشجویی جهت کمک و تامین احتیاجات ضروری دانشجویان.

بازپرداخت تسهیلات ارائه شده از طریق صدور فیش های نقدی جهت پرداخت بدهی و صدور دفترچه اقساط برای دانشجویان فارغ التحصیل

انجام امور تسویه حساب کلیه دانشجویان فارغ التحصیل ، اخراجی، انصرافی ، مهمان و انتقالی دانشگاه

بایگانی پرونده ها و اسناد مربوط به اخذ وامهای دانشجویی و تسویه حساب.

مدیریت سامانه جامع خدمات الکترونیک دانشجویی دانشگاه (سامانه بوستان)

عقد قرارداد با یکی از نمایندگیهای بیمه در رابطه با بیمه حوادث نمودن کلیه دانشجویان فعال مشغول به تحصیـــل جهت بهره مندی دانشجویان حادثه دیده در طول شبانه روز بدون قید زمان و مکان از بیمه حوادث دانشجویی ( هزینه های پزشکی ، نقص عضور جزئی و کلی ، غرامت فوت ناشی از حوادث).

معرفی دانشجویان حادثه دیده به بیمه ایران جهت دریافت خسارت و غرامت

مکاتبه با سازمان بیمه سلامت استان جهت عقد قرارداد در رابطه با بهره مندی دانشجویان غیرایرانی و افراد تحت تکفل آنان از دفترچه بیمه سلامت و انجام  امور مالی مربوطه

حمایت و تقویت واحدهای شورای صنفی و همکاری و تعامل با آنها

بررسی  و صدور مجوز کار دانشجویی برای کلیه دانشکده ها و واحدها و پرداخت حق الزحمه مربوطه به دانشجویان

تنظیم و ارائه گزارشهای آماری به مراجع ذیصلاح.

هر ساله اداره رفاه دانشجویی مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های جدید تخصیص تسهیلات رفاهی را از طریق سایت دانشگاه در اختیار دانشجویان به ویژه ورودی‌های جدید قرار می‌دهد.