بیمه دانشجویی

بیمه حوادث یکی از کارهای اداره خدمات دانشجویی می باشد. شرایط بیمه حوادث را از اینجا مشاهده نمایید.

شرایط ابطال دفترچه بیمه

دانشجویانی که از طریق دانشگاه گیلان (اداره رفاه دانشجویی ) دفترچه بیمه خدمات درمانی دریافت نموده اند، بعد از فارغ التحصیلی یا انتقال و یا انصراف با در دست داشتن دفترچه جهت گرفتن معرفی نامه اداره بیمه ؛ برای ابطال دفترچه به اداره رفاه دانشجویی مراجعه نمایند .

مراحل دریافت بیمه حوادث

* تمامی دانشجویان دانشگاه به مدت ۱۲ ماه در هر سال تحت پوشش بیمه حوادث می باشند.

* دانشجویانی که در محیط دانشگاه یادر خارج از آن ؛ در اثر حادثه دچار سانحه شدند؛ می توانند از مزایای بیمه بهره مند شوند .

مدارک لازم برای دانشجویان حادثه دیده جهت ارائه به بیمه

۱- معرفی نامه از اداره رفاه

۲- گزارش حادثه

۳- گواهی پزشک

۴- اصل کلیه فاکتورهای هزینه شده

۵- گزارش عملکرد درمانی توسط پزشک معالج