بستن
FA EN AR RU FR
« بازگشت

تخلیه خوابگاه دانشجویان فارغ التحصیل

تخلیه خوابگاه دانشجویان فارغ التحصیل


 

تخلیه خوابگاه دانشجویان فارغ التحصیل

پیرو اطلاعیه مورخ 98/4/3 در خصوص زمان تخلیه خوابگاهها دانشجویی بدین وسیله به اطلاع می رساند: فقط دانشجویانی که فارغ التحصیل هستند می توانند جهت شرکت در مراسم جشن فارغ التحصیلی حداکثر تا تاریخ 98/4/18 در خوابگاه ها حضور داشته باشند.