مقررات خوابگاه

باسمه تعالی

 

 1. دانشجو موظف است کلیه مقررات دانشگاه و خوابگاهی را رعایت نموده و برای تردد، کارت دانشجویی یا مدارک معتبر خود را همراه داشته و به نگهبانی در ورودی یا مسئول خوابگاه ارائه نماید.

 1. در ابتدای سکونت، اتاق و وسایل موجود در آن صورتجلسه شده  و در موقع تخلیه طبق همان صورتجلسه تحویل خواهد شد، مسئولیت جبران کسری وسایل اتاق و ایجاد خسارت به عهده ی دانشجو است.

 1. دانشجو بعد از انقضای مهلت اسکان، فارغ التحصیلی، حذف ترم، مرخصی تحصیلی ، انصراف و اخراج حق استفاده از خوابگاه را نداشته و بایستی ظرف مدت 72 ساعت با مراجعه به مسئول خوابگاه نسبت به اخذ برگ تخلیه و تحویل خوابگاه اقدام نمایم. در غیر اینصورت ( حتی در صورت عدم حضور  در خوابگاه) تا تاریخ اخذ برگ تخلیه موظف به پرداخت اجاره بهاء  است.

 1. دانشجو حق دخالت در رفع اشکالات تاسیساتی اتاق و خوابگاه و حق واگذاری اتاق خود به دیگران و جابجایی ( حتی در همان خوابگاه ) را ندارد و در صورت لزوم با هماهنگی مسئول خوابگاه و ثبت اتاق جدید جابجایی امکان پذیر است.

 1. دانشچو موظف به رعایت ساعت تردد مجاز در خوابگاه، که  با توجه به فصول سال  و با مصوبه هیات رئیسه ،از طرف اداره خوابگاه ها اعلام می شود است. ( شش ماهه اول سال از ساعت 6:30 صبح تا 22 شب و در شش ماهه دوم از ساعت 6:30 صبح تا ساعت 21 شب) است. از ساعت 23 تا 6 بامداد سکوت عمومی بوده  و دانشجویان در این ساعات ملزم به رعایت سکوت و آرامش خوابگاه هستند.

 1. مسئولین خوابگاه از وضعیت نظافت اتاق دانشجو در طول ترم بازدید نموده و در صورت عدم همکاری دانشجو  با کارکنان دانشگاه و نیز عدم رعایت بهداشت عمومی ،مجوز اسکان لغو خواهد گردید.

 1. نگهداری و استعمال سیگار، قلیان، مواد مخدر، مشروبات الکلی؛ مواد روان گردان و سایر موارد خلاف قانون، در خوابگاه اکیدا ممنوع بوده و در صورت مشاهده طبق مقررات ( لغو مجوز سکونت و ارجاع به کمیته انضباطی ) رفتار خواهد شد.

 1. با هرگونه سوء استفاده از گوشی های تلفن همراه، فیلمبرداری خصوصی از افراد و غیره در داخل خوابگاه به صورت جدی برخورد خواهد شد.

 1. ظاهر شدن با پوشش نامناسب به ویژه شلوارک و آستین رکابی در راهروها و فضاهای عمومی خوابگاه ، هنگام تردد به سالن غذا خوری ممنوع است.

 1. پذیرش مهمان غیر دانشجو  بدون کسب مجوز قانونی از اداره خوابگاه اکیدا ممنوع است.

 1. در پایان سال تحصیلی همه دانشجویان موظف به بردن وسایل شخصی خود هستند .در صورت تحویل وسایل دانشجو به انبار خوابگاه ( فقط دانشجویان ساکن غیر استان  و با مسافت طولانی) فقط تا 3 ماه بعد از تاریخ تخلیه در انبار خوابگاه ها ( مطابق با شرایط) نگهداری شده و پس از مهلت مقرر طبق مصوبه هیات رئیسه امحاء خواهد شد.

 1. در صورت غیبت مستمر دانشجو، دانشگاه می تواند علاوه بر اطلاع رسانی به خانواده وی ، در مورد ادامه سکونت نامبرده تجدید نظر نماید.

 1. در صورت صدمه عمدی و تخریب  تجهیزات خوابگاه از قبیل سیستم وای فای ، یخچال و ... کلیه هزینه ها در قالب خسارات مصوبه شده هیات رئیسه در زمان فارغ التحصیلی از دانشجو دریافت می گردد.

 1. دانشجویان ساکن خوابگاه می بایست  شهریه خوابگاه را در زمان مقرر پرداخت نموده و در صورت عدم پرداخت به موقع،  عواقب آن را به عهده دانشجو است.

                           اداره امور خوابگاه های دانشگاه گیلان​​​​​​​