اداره خوابگاه

نقشه سایت

درباره اداره خوابگاه

 اداره امور خوابگاه ها یکی از ادارات تابعه مدیریت امور دانشجویی بوده که اسکان دانشجویان واجد شرایط و اجرای مراحل اسکان دانشجویان و نظارت بر خوابگاه های دانشگاه را به عهده دارد .

تاریخچه خوابگاه دانشگاه گیلان :

بعد از بازگشایی دانشگاه ها پس از انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۶۱ دانشگاه گیلان دارای خوابگاه دختران و پسران بوده است. تا سال ۷۱ خوابگاه پسران در محل فعلی خوابگاه بنت الهدی، واقع در دانشکده تربیت بدنی فعلی ( بلوک ۱ به نام خوابگاه شهید مفتح و بلوک ۲ به نام خوابگاه شهید مطهری ) مستقر بوده و بعد از سال ۷۱ با بهره برداری از ۴ بلوک در خوابگاه میرزا کوچک خان، واقع در سایت اصلی دانشگاه گیلان ، دانشجویان پسر به مکان فعلی منتقل شدند. و از همان سال ۷۱ خواهران در خوابگاه بنت الهدی بلوک ۱و ۲ سکونت دارند. در سالهای ۷۳تا ۷۷ خوابگاه های پسران و متأهلین در سطح شهر رشت تعطیل و دانشجویان به خوابگاه میرزاکوچک ( بلوک ۵) و شهید رحمتی (مهمانسرای فعلی) انتقال یافتند. از سال ۷۳ خوابگاه شهید انصاری و از سال ۷۶ خوابگاه شهید کریمی در سطح شهر برای سکونت خواهران دانشجو تأسیس شدند . در سال ۷۸ بلوک ۶ خوابگاه میرزا کوچک ودر سال ۸۱ بلوک ۳ خوابگاه بنت الهدی به بهره برداری رسید. همچنین در سال ۱۳۹۰ بلوک ۴ خوابگاه بنت الهدی و در همین سال بلوک ۷ خوابگاه میرزاکوچک به بهره برداری رسید. دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا دارای یک خوابگاه دخترانه و یک خوابگاه پسرانه می باشد.

وظایف اداره خوابگاههای دانشجویی:

۱- ثبت نام از متقاضیان سکونت در خوابگاه و مشخص نمودن واجدین شرایط بر اساس آئین نامه امتیاز بندی و سیاست های مصوب دانشگاه

۲- نظارت بر حفظ اموال ، اماکن و تأسیسات خوابگاهها

۳- نظارت بر رعایت مقررات عمومی و انضباطی سکونت در خوابگاهها توسط دانشجویان

۴-برنامه ریزی در جذب دانشجویان بصورت افتخاری در قالب کار دانشجویی بمنظور اجرا و پیشبرد وظایف محوله

۵- تأمین نیازها و امکانات رفاهی ساکنان خوابگاهها

۶- تهیه و تنظیم آمار دانشجویان (هر خوابگاه به تفکیک) بصورت سالانه بر اساس نیازهای آماری با همکاری مسئولین خوابگاهها.

۷- ثبت اسامی ساکنین خوابگاهها در سامانه صندوق رفاه دانشجویان در هر ترم.

۸- انجام امور تسویه حساب با دانشجویان در زمان فارغ التحصیلی.

توجه:

             دانشجویان گرامی برای ثبت نام خوابگاه می بایست به سایت سامانه خدمات دانشجویی مراجعه فرمایند.