درباره معاونت دانشجویی

 

  دکتر شهرام نباتی 

استاد دانشکده علوم انسانی 

رشته : زبان روسی 

آدرس : رشت - کیلومتر 6 جاده تهران - مجتمع دانشگاه گیلان - سازمان مرکزی - طبقه اول اتاق 107 

 تلفن 33690033  - 013 

مدیریت امور دانشجویی ادارات تابعه خود که شامل خوابگاه های دانشجویی - تغذیه - رفاه دانشجویی - مهمان سرا را مدیریت می نماید.