بستن
FA EN AR RU FR CHI

اطلاعیه های سال 96

 

اطلاعیه۱متقاضی خوابگاه

اطلاعیه۲ مرحله دوم خوابگاه

اطلاعیه۳عذرخواهی

اطلاعیه۴ثبت نام جدیدالورود ارشد و دکتری

اطلاعیه۵ تمدید ثبت نام قدیم

اطلاعیه۷راه اندازی گیت ورود

اطلاعیه۸تسویه حساب بدهی مقطع قبلی

اطلاعیه۹بازگشائی خوابگاه ۹۶

اطلاعیه۱۰آدرس خوابگاهها

اطلاعیه۱۱ اعلام نتایج خوابگاه ارشد و دکتری ۹۶

اطلاعیه۱۲تمدید_ثبت_نام_جدیدقدیم

اطلاعیه۱۳لوازم شخصی

اطلاعیه۱۴اعلام نتایج خوابگاه ارشد و دکتری ۹۶

اطلاعیه۱۵اطلاع از وضعیت خوابگاه

اطلاعیه۱۶ثبت نام استعداد درخشان

اطلاعیه۱۷آخرین مهلت تعیین اتاق مهر۹۶

اطلاعیه۱۸ثبت نام جدیدالورود کارشناسی

اطلاعیه۱۹ واگذاری خوابگاه به دانشجویان ۹۶

اطلاعیه۲۰ظرفیت مازاد

اطلاعیه۲۱ثبت نام در پورتال

اطلاعیه۲۲ثبت نام در پورتال

اطلاعیه۲۲ظرفیت مازاد

اطلاعیه۲۳پرداخت_اجاره_خوابگاه_نیمسال_اول

اطلاعیه۲۴تذکر پرداخت اجاره بها

اطلاعیه۲۵ پرداخت اجاره

اطلاعیه۲۶ بازپرداخت .تا ۲۶آذر.

اطلاعیه۲۷ تمدید ۹۶٫۰۹٫۲۰٫

اطلاعیه۲۸ تمدید ۹۶٫۱۰٫۱۰

اطلاعیه۲۹ بازپرداخت بخشنامه

اطلاعیه۳۰ تمدید ۹۶٫۰۹٫۲۲٫

اطلاعیه۳۱ تمدید خوابگاه آخرین فرصت

اطلاعیه۳۲ نیمه دوم

اطلاعیه۳۳ تمدید ۹۶٫۱۰٫۲۴٫

اطلاعیه۳۴ تمدید ۹۶٫۱۰٫۲۵

اطلاعیه۳۵تخلیه خوابگاه ..برای کسانی که تمدی نکرده اند.

اطلاعیه۳۵تخلیه خوابگاه برای کسانی که تمدی نکرده اند.

اطلاعیه۳۶ پیامک آخرین مهلت تمدید خوابگاه

اطلاعیه۳۶ تمدید

اطلاعیه۳۶تخلیه خوابگاه برای کسانی که تمدی نکرده اند.

اطلاعیه۳۷ ثبت نام نیمه دوم سال

اطلاعیه۳۸ سمپاشی عید نوروز ۹۷خوابگاه

اطلاعیه۳۹ بازپرداخت .

اطلاعیه۴۰ تمدید ۹۶٫۰۹٫۲۲٫ هم اتاقی