نشست مدیر دانشجویی با مسئولین خوابگاه ها

29 05 2024
کد خبر : 12477743
تعداد بازدید : 47079

در این نشست در خصوص مسائل مهم به شرح ذیل پرداخته شد:

1. حضور و غیاب منظم توسط دانشجویان دارای کار دانشجویی و مسئولین خوابگاه ها در اطلاع رسانی به مسئولین مافوق

2. اعلام اسامی دانشجویان غایب با دلایل توجیهی به مسئولین مافوق

3. اطلاع رسانی آنی به مسئولین مافوق در صورت ایجاد مشکلات از قبیل خرابی، شعارنویسی، قطع برق و...

4. اعلام موارد مهم تعمیراتی یا قابل خرید در خوابگاه ها به مسئولین مافوق


دسته بندی :
خبرها

خبر های مهم

نمایشگر دسته ای مطالب