دریافت پرچم سومین جشنواره قرآنی، فرهنگی و هنری دانشجویان شاهد و ایثارگر توسط معاون دانشجویی دانشگاه گیلان از معاون محترم وزیر و ریاست محترم سازمان امور دانشجویان

05 05 2024
کد خبر : 12154852
تعداد بازدید : 44470

دریافت پرچم سومین جشنواره قرآنی، فرهنگی و هنری دانشجویان شاهد و ایثارگر توسط معاون دانشجویی دانشگاه گیلان از معاون محترم وزیر و ریاست محترم سازمان امور دانشجویان مورخ 1403/02/13 در شهر شیراز انجام پذیرفت
این جشنواره سال تحصیلی آینده در دانشگاه گيلان اجرا خواهد شد.


دسته بندی :
خبرها

خبر های مهم

نمایشگر دسته ای مطالب