جلسه هم اندیشی مسئولین معاونت دانشجویی با رئیس خدمات دانشگاه جهت بکارگیری نیروهای شرکتی سلف سرویس ها در ایام تابستان

27 06 2023
کد خبر : 4257380
تعداد بازدید : 10321

دسته بندی :
خبرها

خبر های مهم

نمایشگر دسته ای مطالب