جلسه معاون و روسای ادارات معاونت دانشجویی با سرپرست مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات در زمینه اینترنت خوابگاه ها و سلف دانشجویی

13 09 2023
کد خبر : 4505136
تعداد بازدید : 15214

دسته بندی :
خبرها

خبر های مهم

نمایشگر دسته ای مطالب