جلسه بررسی و نصب گیت های تردد خوابگاه ها با نماینده شرکت دانش بنیان کارا دوهزار با حضور ریاست محترم دانشگاه و اعضای کارگروه

07 07 2023
کد خبر : 4257306
تعداد بازدید : 12978

  

جلسه بررسی و نصب گیت های تردد خوابگاه ها با نماینده شرکت دانش بنیان کارا دوهزار با حضور آقای دکتر نجفی  ریاست محترم دانشگاه و اعضای کارگروه روز چهارشنبه 14 تیر 


دسته بندی :
خبرها

خبر های مهم

نمایشگر دسته ای مطالب