بستن
FA EN AR RU FR

کارنامه سلامت ویژه دانشجویان ورودی 98

کارنامه سلامت ویژه دانشجویان ورودی 98


 

کارنامه سلامت ویژه دانشجویان ورودی 98

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ورودی سال 98

با عرض تبریک به دانشجویان ورودی 98 دانشگاه گیلان ، به اطلاع می رسانداز تاریخ 6 الی 13 مهرماه لینک کارنامه سلامت در کارتابل آموزشی دانشجو بارگذاری شده است .دانشجویان در تاریخ مذکور به کارتابل شخصی خود مراجعه و بعد از تکمیل فرم کارنامه سلامت جسم و روان ، از تاریخ 13 مهر براساس زمانبندی مشخص شده برای انجام معاینات پزشکی و روانشناختی به مرکز مشاوره و درمان دانشگاه مراجعه نمایند. با توجه به ترافیک زیاد در روزهای پایانی، دانشجویان در همان ابتدا نسبت به تکمیل اینترنتی فرمهای کارنامه سلامت اقدام نمایند.

مراحل اجرای طرح کارنامه سلامت توسط دانشجویان :

1- با مراجعه به لینک کارنامه سلامت روان (http://portal.saorg.ir/mentalhealth) و سلامت جسم (https://portal.saorg.ir/physicalhealth) نسبت به تکمیل آنها اقدام نمایند.

2- پس از تکمیل فرم، خروجی کارنامه سلامت جسم و روان  را پرینت گرفته وبراساس زمانبندی  زیر به مرکز مشاوره و درمان دانشگاه مراجعه نمایند.

3-  بعد از اتمام فرآیند کارنامه سلامت، فرم تایید شده را  به آموزش دانشکده تحویل دهند.

* دانشجویان دانشکده فنی مهندسی شرق گیلان خروجی کارنامه را در محل دانشکده تحویل دهند.