بستن
FA EN AR RU FR CHI

مرکز مشاوره دانشگاه گیلان بعنوان مرکز مشاوره فعال منطقه انتخاب شد

مرکز مشاوره دانشگاه گیلان بعنوان مرکز مشاوره فعال منطقه انتخاب شد


مرکز مشاوره دانشگاه گیلان بعنوان مرکز مشاوره فعال منطقه انتخاب شد

در سی و یکمین گردهمایی روسای مراکز مشاوره دانشگاهها ، مرکز مشاوره دانشگاه گیلان عنوان مرکز مشاوره فعال منطقه را کسب کرد. این گردهمایی که به شکل مجازی با حضور دکتر صدیقی معاون دانشجویان داخل و خانم دکتر صادقی مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان و مدیران مراکز مشاوره در دانشگاه شهید بهشتی برگزار گردید، دکتر صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان ضمن تاکید بر تداوم و استمرار خدمات و اقدامات مراکز مشاوره دانشگاهها در مقابله با ویروس کرونا گفت: زیرساخت های آموزش مجازی دانشگاهها که اخیرا' ایجاد شده می تواند توسط مراکز مشاوره برای آموزشهای مجازی، مشاوره و برگزاری کارگاه مورد استفاده قرار گیرد. وی همچنین از برگزاری دو کمپین ترم کرونایی و در خانه بمانیم بعنوان دو اقدام شاخص توسط مراکز مشاوره یاد کرد که در حفظ و ارتقای روحیه نشاط در بین دانشجویان بسیار موثر بود. رئیس سازمان امور دانشجویان همچنین با قدردانی از خدمات کانون های دانشجویی همیار سلامت روان بر استفاده بهینه از این سرمایه اجتماعی تاکید کرد.در پایان این مراسم 40 مرکز مشاوره منتخب از سوی سازمان امور دانشجویان مورد تقدیر قرار گرفت که مرکز مشاوره دانشگاه گیلان دربخش مراکز مشاوره فعال مناطق دهگانه عنوان مرکز مشاوره فعال منطقه 2 انتخاب شد. یادآور می شود در تاریخ 10 تیرماه کانون همیاران سلامت روان دانشگاه گیلان نیز بخاطر مشارکت فعال در کمپین در خانه بمانیم، از سوی وزیر علوم مورد تقدیر قرار گرفت.
 

 
 
 
 
 
 
 
آدرس کوتاه :