بستن
FA EN AR RU FR CHI

سلف سرویس ها در ایام امتحانات ترم اول

سلف سرویس ها در ایام امتحانات ترم اول


سلف سرویس ها در ایام امتحانات ترم اول

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند با پیگیری شورای صنفی رفاهی دانشجویان و موافقت ریاست محترم دانشگاه، سلف سرویس های دانشجویی در ایام امتحانات نیمسال اول 95-94 ، رزرو غذای روزهای ذیل را به برنامه غذایی خود افزود.

1- شام  روز پنج شنبه  مورخ  94/10/17   

 2- شام  روز پنج شنبه  مورخ  94/10/24

جهت مشاهده برنامه غذایی هفته اول و هفته دوم امتحانات کلیک کنید.