بستن
FA EN AR RU FR

سلف سرویس ها در ایام امتحانات ترم اول

سلف سرویس ها در ایام امتحانات ترم اول


سلف سرویس ها در ایام امتحانات ترم اول

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند با پیگیری شورای صنفی رفاهی دانشجویان و موافقت ریاست محترم دانشگاه، سلف سرویس های دانشجویی در ایام امتحانات نیمسال اول 95-94 ، رزرو غذای روزهای ذیل را به برنامه غذایی خود افزود.

1- شام  روز پنج شنبه  مورخ  94/10/17   

 2- شام  روز پنج شنبه  مورخ  94/10/24

جهت مشاهده برنامه غذایی هفته اول و هفته دوم امتحانات کلیک کنید.