بستن
FA EN AR RU FR CHI

ثبت نام وام دانشجویی نیمسال اول 99-98

ثبت نام وام دانشجویی نیمسال اول 99-98


 

ثبت نام وام دانشجویی نیمسال اول 99-98

قابل توجه متقاضیان وام دانشجویی : ثبت نام وام دانشجویی نیمسال اول 99-98 طبق جدول زیر انجام می گیرد.

شرایط عمومی 

راهنمای دریافت تسهیلات

راهنمای ثبت نام وام

فرم تعهد نامه 

گواهی کسر حقوق

شرایط ضامن

 مبالغ مصوب وامها 99-98

فرمهای وامهای صندوق رفاه دانشجویان

فرم شماره 1 وام ویژه دکتری

فرم شماره 2 وام ویژه دکتری

فرم وام ضروری وام ویژه دکتری

جدول زمانبندی تسهیلات نیمسال اول 99-98 صندوق رفاه دانشجویان

ردیف

نوع وام

تاریخ شروع ثبت نام

تاریخ پایان ثبت نام

توضیحات

1

تحصیلی

1398/07/20

1398/08/25

 

2

ضروری،مسکن،ودیعه مسکن،زیارت،ازدواج و...

1398/07/20

1398/08/25

وام زیارت: افرادی که از طریق ستاد عتبات عالیات مشرف می شوند بایست نسبت به ارائه معرفی نامه ستاد عتبات دانشگاهیان ، فرم ثبت تقاضا ممهور به مهر معاونت ئانشجویی و ستاد عتبات،کپی صفحه مشخصات و صفحه مهر خورده خروج از کشور(پاسپورت) اقدام نمایند.(مبلغ وام برای دانشجویان مجرد10/000/000 ریال و برای دانشجویان متاهل 15/000/000 ریال می باشد)

برای دانشجویانی که به صورت آزاد مشرف می شوند،ارائه فرم تقاضای وام عتبات و کپی صفحه مشخصات و صفحه مهر خورده خروج از کشور(پاسپورت)الزامیست.(برای این دسته از دانشجویان مبلغ وام 7/000/000 ریال می باشد.

3

تحصیلی ویژه دکتری صندوق

1398/07/15

1398/09/25

وام تحصیلی ویژه دکتری صندوق رفاه دانشجویان طی یک لیست به مبلغ 36/000/000 ریال برای 6 ماهه پاییز و زمستان سال 98 امکانپذیر است

4

ضروری ویژه دکتری

1398/09/02

1398/09/25

پرداخت وام ضروری ویژه دکتری در یک مرحله در طول تحصیل دکتری و با ارائه فاکتور پیش خرید بیش از 30/000/000 ریال امکانپذیر می باشد.

5

تحصیلی ویژه دکتری(بانک توسعه تعاون)

1398/07/15

1398/09/25

دانشجویانی که قبلا به بانک معرفی شده و از تسهیلات آن استفاده کرده اند، تنها می توانند از وام بانک توسعه تعاون استفاده کنند.وام تحصیلی ویژه دکتری بانک توسعه تعاون طی دو لیست به مبلغ 21/000/000 ریال برای 6 ماهه پاییز و زمستان سال 98 امکانپذیر است.

6

بنیاد علوی

 

1398/07/30

ثبت نام به صورت حضوری مراجعه به اداره رفاه (اعتبار محدود)

نکات مهم:

1-ثبت نام دانشجویان فقط از طریق پورتال دانشجویی صندوق رفاه bp.swf.ir قسمت تشکیل پرونده امکانپذیر است.

2-در مرحله ثبت نام ، مشخصات سجلی با ارائه کد ملی و تاریخ تولد از سازمان ثبت احوال استعلام می گردد و چنانچه مغایرتی بین اطلاعات وارد شده و صحت آن وجود داشته باشد می بایست از طریق سازمان ثبت احوال کشور مرتفع گردد.

3-ثبت درخواست تسهیلات  نیز فقط از طریق پورتال دانشجویی صندوق رفاه bp.swf.ir قسمت ورود به پورتال امکانپذیر است.

4-در مرحله ثبت درخواست مقطع تحصیلی یا درخواست وام ، مشخصات تحصیلی دانشجو از درگاه تبادل اطلاعات وزارت علوم متصل به سامانه های آموزشی دانشگاه ها استعلام می گردد از این رو چنانچه مغایرتی بین اطلاعات وارد شده و صحت آن وجود داشته باشد ، اطلاعات شما ثبت و تائید نمی گردد. از این رودر زمان ثبت اطلاعات تحصیلی در سامانه صندوق رفاه حتماً نام دانشگاه ، نام دانشکده ، مقطع تحصیلی ، رشته تحصیلی به صورت کامل، نوع دوره (روزانه یا نوبت دوم) ، سال شروع تحصیل و نیمسال شروع تحصیل را با دقت تکمیل فرمائید.

در صورت اطمینان از ورود اطلاعات صحیح علت بروز خطای عدم همخوانی ممکن است مربوط به عدم ارسال اطلاعات تحصیلی توسط سامانه آموزشی دانشگاه در درگاه وزارت علوم یا عدم بروز رسانی اطلاعات در درگاه وزارت علوم بوده و رفع مشکل توسط اداره فناوریو اطلاعات دانشگاه در حال پیگیری می باشد.

5-دانشجویان روزانه شماره حساب فعال بانک تجارت خویش را بعد از ثبت اطلاعات اولیه و قبل از درخواست وام به اداره رفاه دانشجویی اعلام نمایند.

6-پس از درخواست وام در پورتال دانشجویی صندوق رفاه bp.swf.ir حتماً مدارک لازم از جمله تعهد نامه محضری (برای دانشجویانی که اولین بار است درخواست وام می دهند) و مدارک مربوط به هر وام که در راهنمای تسهیلات موجود است را به اداره رفاه دانشجویی دانشگاه طی مهلت ثبت نام وام تحویل نمایند در غیر اینصورت تایید ثبت نام وام امکانپذیر نمی باشد.

7-حتما در بازه زمانی ذکر شده ثبت نام نمایید ثبت نام بعد از تاریخ های مندرج در جدول فوق غیر قابل پیگیری است.

8-جهت پیگیری تایید یا عدم تایید وام ، به پورتال دانشجویی صندوق رفاه مراجعه نمایید.

 

آدرس کوتاه :