بستن
FA EN AR RU FR CHI

تبریک روز پرستار

تبریک روز پرستار


تبریک روز پرستار

 

 

روز پرستار، روز جاری شدن عاطفه ها روز درخشیدن ایمان در قلب های مهربان ، روز افتخار انسان به انسانیت گرامی باد .

آدرس کوتاه :