بستن
FA EN

انتصاب دکتر صدیق بعنوان رییس اداره تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه گیلان

انتصاب دکتر صدیق بعنوان رییس اداره تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه گیلان


انتصاب دکتر صدیق بعنوان رییس اداره تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه گیلان

آدرس کوتاه :