بستن
FA EN AR RU FR CHI

اطلاعیه 23: آخرین مهلت تمدید و یا انصراف از خوابگاه برای نیمسال دوم 98-97

اطلاعیه 23: آخرین مهلت تمدید و یا انصراف از خوابگاه برای نیمسال دوم 98-97


اطلاعیه 23: آخرین مهلت تمدید و یا انصراف از خوابگاه برای نیمسال دوم 98-97

دانشجویانی که تاکنون نسبت به تمدید یا انصراف از خوابگاه برای نیمسال دوم 98-97 اقدام نکرده اند، فقط در ساعت اداری روز سه شنبه 97/10/25 فرصت دارند برای جلوگیری از مشکلات ناشی از عدم تمدید خوابگاه، از طریق سامانه خدمات الکترونیک دانشگاه گیلان به آدرس: http://stu.guilan.ac.ir نسبت به تمدید یا انصراف اقدام نمایند. دانشجویانی که برای نیمسال آینده، قصد تمدید خوابگاه را ندارند با مراجعه به سامانه مذکور و ثبت انصراف خود از سکونت در نیمسال آینده تا تاریخ 97/11/5 به مسئول خوابگاه خود برای تحویل اتاق و تسویه حساب خوابگاه اقدام نمایند. (دانشجویان محترم توجه داشته باشند مهلت فوق تمدید نخواهد شد)                                                                                                                                                                                                              اداره خوابگاههای دانشجویی دانشگاه گیلان