بستن
FA EN AR RU FR CHI

اطلاعیه 22: آخرین مهلت تمدید سکونت و انصراف از سکونت در خوابگاه دانشجویی برای نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

اطلاعیه 22: آخرین مهلت تمدید سکونت و انصراف از سکونت در خوابگاه دانشجویی برای نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97


اطلاعیه 22: آخرین مهلت تمدید سکونت و انصراف از سکونت در خوابگاه دانشجویی برای نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

با توجه به درخواست بسیاری از دانشجویان ساکن خوابگاه، آندسته از دانشجویانی که در نیمسال دوم قصد تمدید سکونت و یا انصراف از خوابگاه را دارند صرفاً در روز چهارشنبه مورخ 97/10/19  فرصت دارند با مراجعه به سامانه خدمات الکترونیک معاونت دانشجویی دانشگاه گیلان به نشانی:  http://stu.guilan.ac.ir  نسبت به تمدید یا انصراف از خوابگاه اقدام نمایند. توجه:

  • دانشجویانی که متقاضی انصراف از خوابگاه در نیمسال دوم تحصیلی 98-97 هستند، باید پس از ثبت انصراف در سامانه، حداکثر تا تاریخ 97/11/05 به مسئول خوابگاه خود مراجعه تا انصرافشان مورد تایید قرار گیرد.
  • دانشجویانی که متقاضی تمدید نیمسال دوم سکونت در خوابگاه هستند، پس از ثبت تمدید و تایید آن از سوی اداره خوابگاه ها، باید از فرم اسکان خود 2 نسخه چاپ کرده و به مسئول خوابگاه مربوطه ارائه نمایند.

تذکر-  دانشجویانی که دارای شرایط زیر هستند، مجاز به تمدید سکونت در خوابگاه نبوده و باید تا تاریخ  97/11/05 با مسئول خوابگاه مربوطه تسویه حساب و خوابگاه را تخلیه  نمایند.   الف . دانشجویانی که اجاره بهای خوابگاه را پرداخت نکرده اند. ب. دانشجویانی که تا پایان نیمسال اول (98-97) فارغ التحصیل خواهند شد. ج. دانشجویانی که به هر دلیل از قبیل انتقال، مهمانی در دانشگاه های دیگر، مرخصی تحصیلی و غیره در نیمسال دوم در خوابگاه حضور نخواهند داشت.

  • دانشجویانی که نسبت به تمدید یا انصراف اقدام ننمایند، حق هیچ گونه اعتراضی در خصوص جرائم مربوطه و جایگزینی دانشجویان جدیدالورود به جایشان را نخواهند داشت.

ضمناً، دانشجویانی که اتاق خود را تحویل می دهند و تسویه حساب می نمایند، در صورت نیاز برای پی گیری امور آموزشی خود به مدت یک هفته از شروع نیمسال دوم می توانند به همراه هم اتاقی های خود، با مراجعه به اداره خوابگاه ها یا مسئولین خوابگاه های مربوطه  برای همان اتاق مجوز اسکان موقت دریافت نمایند. ضمناً دانشجویان گرامی می توانند جهت پاسخ گویی به سوالات با شماره تلفن های 8 -33690274-013 داخلی 2022 ، 2024 و 2034  اداره خوابگاه ها تماس حاصل فرمایند.

اداره خوابگاه های دانشجویی دانشگاه گیلان