بستن
FA EN AR RU FR CHI

اطلاعیه اداره خوابگاه ها در خصوص تخلیه خوابگاه

اطلاعیه اداره خوابگاه ها در خصوص تخلیه خوابگاه


اطلاعیه اداره خوابگاه ها در خصوص تخلیه خوابگاه

 

10 / 03 / 1401

اطلاعیه

 

موضوع : تخلیه خوابگاه

 

بدین­وسیله به اطلاع دانشجویان ساکن در  خوابگاه­ها ی دانشجویی می­رساند : باتوجه به تقویم آموزشی دانشگاه گیلان و برنامه زمانبندی امتحانات، زمان تخلیه خوابگاه­ها حداکثر تا پایان وقت اداری روزشنبه 11/04/1401 تعیین گردیده است .

لذا شایسته است دانشجویان گرامی  تا تاریخ فوق نسبت به تخلیه خوابگاه­ها ، تحویل اتاق وفرم تسویه حساب با مسئولین خوابگاه­های مربوطه اقدام نمایند .

 

 

اداره خوابگاههای دانشجویی دانشگاه گیلان

 

 

 

 

آدرس کوتاه :