بستن
FA EN AR RU FR

آخرین مهلت تحویل اتاق

آخرین مهلت تحویل اتاق


 

آخرین مهلت تحویل اتاق

بدین وسیله به اطلاع می رساند آخرین مهلت برای دانشجویانی که خوابگاه به آنان تعلق گرفته است(دانشجویان 98 و ماقبل آن)  روز چهارشنبه مورخ 98/7/10 تا ساعت 13 عصر می باشد.
لذا دانشجویانی که تا تاریخ فوق برای تحویل گرفتن خوابگاه به مسئولین خوابگاه ها مراجعه نکنند به عنوان دانشجوی انصرافی تلقی شده و به جای آنها دانشجویان واجد شرایط دیگر جایگزین خواهند شد.


اداره خوابگاه های دانشجویی دانشگاه گیلان