بستن
FA EN AR RU FR CHI

آخرین مهلت تحویل اتاق

آخرین مهلت تحویل اتاق


 

آخرین مهلت تحویل اتاق

بدین وسیله به اطلاع می رساند آخرین مهلت برای دانشجویانی که خوابگاه به آنان تعلق گرفته است(دانشجویان 98 و ماقبل آن)  روز چهارشنبه مورخ 98/7/10 تا ساعت 13 عصر می باشد.
لذا دانشجویانی که تا تاریخ فوق برای تحویل گرفتن خوابگاه به مسئولین خوابگاه ها مراجعه نکنند به عنوان دانشجوی انصرافی تلقی شده و به جای آنها دانشجویان واجد شرایط دیگر جایگزین خواهند شد.


اداره خوابگاه های دانشجویی دانشگاه گیلان
 

آدرس کوتاه :