بستن
FA EN AR RU FR CHI

آدرس پستی برای فرستادن مدارک مربوط به وام دانشجویی 

گیلان: رشت، کیلومتر 5 جاده‌ی رشت-قزوین، بزرگراه خلیج فارس، مجتمع دانشگاهی دانشگاه گیلان، سازمان مرکزی، طبقه اول - واحد حوزی معاونت دانشجویی، اداره رفاه  

اتاق 115( وام دانشجویی به نام خانم حسین پور)

اتاق 111( وام دانشجویی به نام آقای سلیمی)

 

تلفن تماس حسین پور: 8 - 33690274-013 / داخلی 2110

تلفن تماس سلیمی:  8 - 33690274-013 / داخلی 2082 

 

 ایمیل حسین پور:  guilan_danesh1378@yahoo.com       

ایمیل سلیمی:  swf1395@gmail.com      

 

پس از تشکیل پرونده در سایت صندوق رفاه وزارت علوم به آدرس bp.swf.ir جهت نام شماره حساب عابر بانک تجارت برای دانشجویان روزانه، با این شماره تماس بگیرید: 33690530-013 (حسین پور)